TANULÓ ÓRÁK

Tanulóink az Omszk wakeboard centrum által megjelölt időpontban előzetes bejelentkezés (Tel: +3670-380-3506) útján vehetik igénybe a létesítmény szolgáltatásait.

A tanuló órák alatt oktatók segítségével sajátítják el a vizisíelés, illetve a wakeboardozás alapjait, 25km/h sebességgel.
Ára: 6.000,- Ft (tartalmazza: vizisí, wakeboard-papucsos, mellény)

14 év alatti résztvevők csak felnőtt kíséretével vehetik igénybe szolgáltatásainkat.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Információ
A +36-70-380-3506-os szám a recepció telefonszáma. Ez a szám csak nyitva tartási időben van bekapcsolva. Ha kerestél minket amint bekapcsoljuk látni, fogjuk és visszahívunk. Amennyiben ez nem történik meg, mert hát előfordul, úgy keress minket később, amikor már süt a nap ezerrel! Ezen a számon be tudsz jelentkezni tanuló órára, érdeklődni tudsz az aznapi nyitva tartásról, esetleges technikai problémákról. Vagyis bármilyen kérdésed van, valamelyik kollégánk segít majd.

Facebook oldalunkon az éppen aktuális és a nyitva tartással összefüggő információkat szoktunk kiírni ezért érdemes kedvelni oldalunkat, hogy Te is lásd a saját hírfolyamodban, hogy éppen mi történik nálunk.
www.facebook.com/omszkwakecentrum

Tanuló óra
A vontatási sebesség tanuló órán 25km/h. A tanuló órák minden nap dél előtt tartott limitált csoportos foglalkozások bejelentkezés alapján (max 18-20 fő). Időtartalma 60 perc (egésztől egészig számítva), amit az alapszabályok ismertetőjével kezdesz és utána a vízen oktatók segítségével megtanulhatod
a sport alapjait.

Normál nyitva tartás
Amint befejeződöttek a tanuló órák máris feljebb tekerjük a kábelpálya sebességét 30 km/h-ra, ami megfelel az Európai szabványnak. Napnyugtáig ezen a sebességen élvezheted a csúszást.

A park területére kutyát behozni tilos. 

PÁLYASZABÁLYZAT ÉS HÁZIREND

Az alábbi szabályok biztosítják az OWC Kft. üzemeltető által az Omszki-tavon nyújtott vízi sport és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások minden vendég számára történő kulturált igénybevételét, a Vendégek egymás közti magatartását, a biztonságos és balesetmentes sportolást valamint a kellemes kikapcsolódást.

Az OWC Kft. üzemeltető által az Omszki-tavon nyújtott vízi sport és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásainak igénybevételével a Vendég a jelen szabályzatot kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy köteles a jelen szabályzatot mindenkor betartani és annak ismeretében igénybe venni az Üzemeltető szolgáltatásait.

A jelen szabályzat a komplexum területén belül a bejárati portánál, a recepción és a vendéglátó egységben kifüggesztve is megtalálható.

 

Szolgáltatás területe:

Az Omszki-tavon (cím: 2011 Budakalász, Omszk Park hrsz.1861/16) vízi sport tevékenység és az összefüggő egyéb szolgáltatások nyújtására az OWC Kft., mint üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) kizárólagosan jogosult. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások az Omszki-tó és annak partján jól látható módon, bója sor által körbekerített részén vehetők igénybe (továbbiakban: komplexum).

 

Szolgáltatások igénybevétele:

Az Omszki-tavon az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásokat az igénybe vevők (továbbiakban: Vendég) kizárólag saját felelősségükre és kockázatukra vehetik igénybe. A kötélpálya és a rámpák, ugratók, sliderek használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az Üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják a pályát, elemeket.

Napijeggyel, vagy tanulóórára vonatkozó jeggyel történő belépésnél minden alkalommal, 10 alkalmas, és szezonos/félszezonos bérlettel rendelkező Vendégnek a bérlet megváltásakor kötelező kitölteni az erre rendszeresített Egyéni felelősségi nyilatkozatot, melyben elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az Üzemeltető ellenőrzi.

 

Nyitva tartás:

Az Üzemeltető sport-, és a hozzá kapcsolódó vendéglátó egység szolgáltatása kizárólag az Üzemeltető által, a komplexum egészére meghatározott nyitva tartási időn belül vehető igénybe. A komplexum nyitva tartási ideje: elő-, és utószezonban péntek szombat vasárnap, főszezonban a hét minden napján. A nyitva tartás időtartama évszakhoz és időjáráshoz igazodik, melyről Üzemeltető facebook oldalán keresztül értesíti vendégeit. A nyitva tartási idő meghatározása, módosítása Üzemeltető kizárólagos joga, az időpontok módosítási jogának fenntartásával együtt.

 

Csoportok fogadása:

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy napi 1-1 órát csoportok fogadására tartson fenn, mely időpontokban a pálya használata korlátozott. Ezen eseményekről Üzemeltető facebook oldalán keresztül értesíti Vendégeit. Az ilyen események esetén a korlátozott pályahasználat miatt Üzemeltető kártérítésre nem kötelezhető.

 

Tanulóórák, valamint kiscsoportos és személyi edzések:

Üzemeltető tanuló órákat valamint azon gyakorlott vízi sportolóknak, akik szezonbérlettel rendelkeznek edzési lehetőséget biztosít. A tanuló órák időpontjáról Üzemeltető facebook oldalán keresztül, illetve érdeklődés esetén telefonon értesíti Vendégeit, mely órákra az előzetes bejelentkezés kötelező.

 

A tanulóórákon való részvétel kötelező feltételei:

 • előzetes bejelentkezés,
 • tanulójegy megváltása,
 • tanulójeggyel csak a tanulóórát lehet használni,
 • megfelelő szintű úszástudás,
 • Üzemeltető által tartott oktatáson való részvétel,
 • pályahasználati és biztonsági előírások betartása, Üzemeltetői utasítások követése,
 • mentőmellény használata,
 • bérelt eszközök biztonságos és felelősségteljes használata,
 • bérelt eszközökkel a vízen elhelyezett elemek használata tilos,
 • saját eszközzel a vízen elhelyezett elemek használata csak bukósisak használatával megengedett,
 • a tanulóóra időtartama 60 perc (egésztől egészig számítva), Üzemeltető jogosult a tanulóóra időpontjának megváltoztatására.

 

Kiscsoportos és személyi edzések feltételei:

 • szezonbérlet megváltása,
 • előzetes bejelentkezés,
 • pályahasználati és biztonsági előírások betartása, Üzemeltetői és edzői utasítások követése, edzői felügyelet elfogadása,
 • külön – a szezonbérleten kívüli – edzési díj megváltása,
 • edzési díjjal csak a kiscsoportos vagy személyi edzés látogatható, az más díjjal össze nem vonható,
 • az edzési díj az edzések alkalmával egyidejűleg, az edzés elején fizetendő.

 

Karszalag és kártya viselése:

A komplexum területére belépni és ott tartózkodni csak a belépéskor kapott karszalag, vagy kártya folyamatos viselésével lehetséges. Üzemeltető bármikor felszólíthatja vendéget a karszalag vagy kártya bemutatására, annak viselésére. Karszalag vagy kártya hiányában Üzemeltető jogosult felszólítani vendéget a komplexum területének azonnali elhagyására.

A szezonos bérlettel rendelkező Vendég részére a pálya használatához Üzemeltető vonalkódos kártyát biztosít. Ezzel a kártyával Vendégnek lehetősége van a vendéglátó egységben történő fizetésre, a kártyára történő előzetes pénzfeltöltés esetén. Vendég tudomásul veszi, hogy a kártyára feltöltött pénz nem jár vissza abban az esetben, ha azt Vendég a vendéglátó egységben nem kívánja levásárolni, továbbá tekintettel arra, hogy a kártya érvényessége a szezon zárásáig – október 31. – tart, a kártyára feltöltött pénz ezen időpontig történő fel nem használás esetén ezzel, elvész. Vendég köteles a vonalkódos kártyát magánál tartani, annak hiányában a pálya nem használható. A kártya újragyártásának díja – elvesztés esetén – 2.000,- Ft. A kártya személyre szól, az másra nem ruházható.

A szezonos bérlethez kapcsolódó vonalkódos kártya érvényességi ideje vagy a teljes szezon idejére – így április 1. napjától október 31. napjáig -, vagy a félszezonra – így július 1. napjától október 31. napjáig tartó időszakra – vonatkozik. A szezonos vagy félszezonos bérletek a következő szezonra nem vihetők át. Üzemeltető – a saját érdekkörébe tartozó eseményt kivéve – nem köteles a szezonos vagy félszezonos bérlet visszaváltására. Amennyiben Vendég hivatalos orvosi igazolással tudja igazolni, hogy egészségi állapota nem teszi lehetővé a szezonos vagy félszezonos bérlet igénybe vételét, úgy Üzemeltető mérlegelési jogkörében dönthet a bérlet arányos részének visszaváltásáról.

 

Díjak, bérletek:

Az Üzemeltető szolgáltatásainak díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza.

A komplexum területére való belépésekor, valamint a sportszolgáltatások igénybevételéhez díjat kell fizetni. A díjak meghatározása és azok bármely időpontban történő módosítása Üzemeltető kizárólagos jogköre.

Jegy nélkül, vagy érvénytelen jeggyel rendelkező Vendég a komplexum területén nem tartózkodhat, ezen személyeket Üzemeltető jogosult a komplexum területéről eltávolítani.

A komplexum belépéshez, amennyiben a vendég a sportszolgáltatást nem, de a komplexum egyéb szolgáltatásait kívánja igénybe venni, egyszeri belépésre jogosító díj fizetése kötelező, a belépéssel egyidejűleg.

A sportszolgáltatások díja egyszeri díjfizetéssel, 10 alkalmas bérlet, vagy szezonbérlet megváltásával vehetők igénybe, Ezen díjakat vendégek kötelesek előre megfizetni. A szezonbérlet egy összegben, vagy két részletben fizethető meg.

A szezonos bérlettel rendelkezőknek az Üzemeltető által, a komplexum területén működtetett üzletben 10 %-os kedvezmény biztosított.

Az órás, illetve napi jegyekkel a pályát nyitvatartási idejében lehet használni.

Órás, vagy napijegy esetén, amennyiben az Üzemeltetőnek felróható okból nem lehetséges a pálya használata, úgy Üzemeltetőnél kell tájékozódni a fennmaradó idő felhasználásának lehetőségeiről.

Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el alkalmaz-e díjváltozást.

A díjak a helyszínen készpénzben fizetendők, bankkártyás fizetés nem lehetséges.

 

Szolgáltatások igénybevétele, pálya használatának kötelező érvényű szabályai:

A sportszolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, melynek során köteles az Üzemeltető által előírt biztonsági és használati követelményeket betartani, az Üzemeltető szóbeli vagy írásbeli utasításait elfogadni és annak megfelelően használni a komplexumot.

A sportszolgáltatásokat – így vízisí, wakeboard, paddle board – csak úszni tudók vehetik igénybe.

A Vendég a komplexum területén elhelyezett sporteszközöket jogosult rendeltetésszerűen használni. A Vendég az általa használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő, erre kijelölt helyre visszahelyezni, illetve amennyiben azt a recepciónál vette fel, kilépéskor ugyanott leadni. Ezen eszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a Vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.

Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a komplexumot nem látogathatja. Várandós nő a komplexum szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veheti igénybe. Gyógyszeres kezelés, bármely betegség, továbbá alkohol-, és kábítószer. vagy bármely bódító hatású gyógyszer általi befolyásoltság esetén a pálya használata kifejezetten tilos.

Üzemeltető utasítására 3 kör után vendég köteles a pályahasználatot félbeszakítani, és más Vendég részére a használatot átengedni. A dudaszó elhangzása esetén ezen 3 körös szabály lép életbe, Külön Üzemeltetői utasítás nélkül is.

Vendég köteles minden esetben mentőmellényt, az elemek használata során pedig sisakot viselni.

Az elemeket fém szkeggel használni tilos.

Tilos az üresen érkező kötelet elkapni. A kötél alól ki kell úszni, a Vendég mögött haladóra való figyelemmel.

A bérelt eszközökkel a vízen elhelyezett elemek használata tilos.

Vendég köteles tudomásul venni, hogy a csúszási sorrend a sorban elfoglalt helytől függ, előnyben nem köteles Üzemeltető Vendéget részesíteni.

A stégen történő tolakodás tilos, ennek megsértésének következménye a pálya használatától való 3 nap eltiltás.

Tandemcsúszás csak az Üzemeltető engedélyével, és felügyeletével lehetséges. Amennyiben Üzemeltető nem tud felügyeletet biztosítani a tandemcsúszáshoz, úgy az szigorúan tilos.

Tilos más Vendégek zavarása a gyakorlatok elvégzése közben. A sportág nagy koncentrációt igényel és a koncentráció elvesztése pedig balesetet eredményezhet. Tilos a pályát mások életének, testi épségének vagy az Üzemeltető vagyontárgyainak veszélyeztetésével használni. Ezen szabály megsértése a legszigorúbb következményt (kitiltás) vonhatja maga után.

A pálya rángatása rendkívül balesetveszélyes, ezért szigorúan tilos. Annak többszöri előfordulása kitiltást von maga után.

Vendég tudomásul veszi, hogy az Üzemeltetőtől bérelt eszközöket használat után az erre rendszeresített tároló állványokra kell visszahelyezni. Szezonos bérlettel rendelkező Vendégnek lehetősége van eszközeit a szezonos tárolóban elhelyezni. Amennyiben a szezonos bérlettel rendelkező Vendég a tárolási lehetőséggel élni kíván, úgy eszközeit használat után köteles a szezonos tárolóban elhelyezni.

A szezonos bérlettel rendelkező Vendég a szezonos tárolóban csak az aktuális sporteszközeit tárolhatja, egyéb öltözékek tárolása szigorúan tilos. Üzemeltető a szezonos tárolóban elhelyezett eszközökért felelősséget semmilyen esetben sem vállal. A szezonzárásig – minden év október 31. napjáig – köteles a Vendég a szezonos tárolóból a sporteszközeit elvinni. Amennyiben a Vendég ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles Üzemeltető részére tárolási díjat fizetni. Amennyiben 6 hónap elteltével sem kerül a sporteszköz elvitelre, úgy Üzemeltető jogosult annak megsemmisítésére.

Vendégnek lehetősége van a személyes iratainak és nagyobb értékeinek az értékmegőrzőben való elhelyezésére. A komplexum területén talált tárgyakat az Üzemeltető részére le kell adni.

Az öltöző, és az értékmegőrző kulcs elvesztésének díja: 2.000,- Ft.

A zuhanyzót kizárólag a sportolást követő tisztálkodásra lehet igénybe venni. Ettől eltérő használat tilos.

Öltözni az öltözésre kijelölt kabinokban lehet. Vendég köteles a többi Vendéget zavaró, az illetlen a viselkedésektől tartózkodni.

A szauna használata kizárólag a komplexum területén sporttevékenységet végzők számára megengedett. A szauna neoprén ruhában nem használható.

Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.

Fürdés céljára az Omszki-tavon kizárólag a fürdőhelyként kijelölt rész vehető igénybe. ezen esetben is elvárt az úszási képesség. Úszni nem, vagy gyengén tudók kizárólag úszni tudó felügyelete mellett vehetik igénybe az Omszki-tó úszásra kijelölt részét. A fürdőzésre kijelölt helyen a fürdési szezonban horgászni tilos.

A komplexum területén észlelt bármely rendkívüli eseményt Vendég köteles az Üzemeltetőnek késedelem nélkül, haladéktalanul bejelenteni. Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely komplexumban tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy a komplexumban található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a komplexum működésében komoly zavart okoz. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:

 • tűzeset, robbanás,
 • robbantással való fenyegetés,
 • az Üzemeltető dolgozói vagy vendégei által illetve ellenük elkövetett bűncselekmény vagy annak kísérlete;
 • a komplexum mint létesítmény, annak berendezései illetve eszközei ellen történő szándékos és erőszakos beavatkozás vagy ennek kísérlete;
 • halálos, vagy súlyos személyi sérüléssel járó balesetek;
 • rendkívüli áram- és üzemszünet;
 • elemi kár.

Rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell az Üzemeltetőt, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

Mentők: 104

Tűzoltóság: 105

Rendőrség: 107

Általános segélyhívó: 112

A komplexum területére állatot bevinni és ott tartani tilos.

A komplexum területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.

A komplexum területén tilos szemetelni, köveket dobálni és a környezetet szennyezni.

A komplexum területén a nyílt láng használata szigorúan tilos, dohányozni kizárólag a kijelölt helyen szabad.

A komplexum nyitvatartási idején kívül a komplexum használata szigorúan tilos.

Amennyiben az időjárási körülmények indokolják, Üzemeltető jogosult megtiltani a pálya használatát, és a komplexumot a hivatalos nyitvatartási időtől eltérően üzemeltetni.

Tilos az olyan mindennemű tevékenység a komplexum területén, amely az Üzemeltető szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért, továbbá minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.

Tilos a komplexum területén az Üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi jellegű tevékenység, barter, pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

Amennyiben a komplexum területén az Üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel), az ott tartózkodó Vendég a központban tartózkodással automatikusan hozzájárul, hogy kép- és hangfelvétel készüljön, és ahhoz, hogy az így készült felvételeket az Üzemeltető nyilvánosságra hozza, azt bármilyen módon – időbeli és térbeli korlátozás mentesen valamennyi felhasználási módra kiterjedően – felhasználja.

A helyszínen való részvétellel a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen készült audiovizuális alkotások, felvételek térben, időben korlátlanul felhasználásra kerüljön, ide értve az Szjt. 18-29. §§ 64-66.; 72-74; §§-ban foglalt valamennyi felhasználást. E körben Üzemeltető jogosult arra, hogy a felvételeket bármilyen módon nyilvánossághoz közvetítse, ide értve hogy a felvételeket egészben vagy részletekben a közönség részére vezeték útján vagy más módon úgy tegye, illetve tetesse hozzáférhetővé, amely alapján a közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg. A felhasználási engedély kiterjed az itt megszerzett vagyoni-felhasználási jogok egészben történő átengedésére, átruházására is. Az itt meghatározott hozzájárulás fejében külön ellenértéket a rendezvényen tartózkodó Vendégeket nem illeti meg, azt nem igényel, a helyszínen való részvétellel arról kifejezetten lemond.

Üzemeltető a sportszolgáltatásait igénybe vevő Vendégről adatnyilvántartást vezet. A Vendég az adatai megadásával hozzájárulását adja személyes adatainak jelen célra történő rögzítéséhez. Amennyiben Vendég az adatkezelés megszüntetését illetve nyilvántartásból történő törlését kéri, az adatkezelő Üzemeltető köteles a tiltakozásnak eleget tenni azzal, hogy ezen esetben az Üzemeltető, mint adatkezelő jogosult megtagadni az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó Vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait.

Az Üzemeltető, mint adatkezelő szavatolja, hogy a sportszolgáltatásait igénybe vevő Vendég adatait kizárólag a Vendég beazonosítása és jogosultságának ellenőrzése, valamint az ezekhez szükséges arcképes adatnyilvántartás vezetése céljából, a Vendég hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit teljes mértékben betartva, az adatok megadásától számított 2 éven keresztül kezeli. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az adatkezelő Üzemeltető a személyes adatokat a nyilvántartásából törli. Az adatkezelő Üzemeltető kérésre az adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást nyújt, továbbá a Vendég kérheti azok helyesbítését vagy törlését a következő címeken: OWC Kft. (székhely: 2011 Budakalász, Omszk Park hrsz.1861/16) postai úton vagy az info@omszkwakecentrum.hu e-mail címen. A Vendéget megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. Amennyiben tiltakozása alapján meghozott adatkezelői döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének ellenőrzése céljából a Vendég személyi azonosító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni.

A Vendég észrevételeit, panaszait az Üzemeltetőnek szóban, illetve az erre a célra rendszeresített, elérhető helyen elhelyezett Vendégkönyvben teheti meg írásban.

 

Balesetek esetére

A komplexum területén balesetet szenvedett vendégek elsősegély nyújtásához a komplexum területén erre alkalmasan felszerelt helység áll rendelkezésére. Minden baleset esetén Üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A komplexum területén bekövetkező balesetekért, melyek a jelen szabályzat, valamint az Üzemeltető írásbeli, szóbeli utasításának megsértésére, vagy kikerülésére vezethetőek vissza, Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Kiskorú vendégekre vonatkozó speciális előírások

Kiskorú, aki a 18. életévét nem töltötte be.

Kiskorú első alkalommal csak és kizárólag törvényes képviselője jelenlétében veheti igénybe az Üzemeltető által nyújtott sportszolgáltatásokat, mely előírás alól az Üzemeltető engedélyével lehet eltérni. A törvényes képviselő köteles hivatalos okmánnyal személyét igazolni.

 1. életkor alatt a vízi sportszolgáltatások igénybevételéhez írásbeli szülői hozzájárulás kell.

Kiskorú csak és kizárólag felügyelettel veheti igénybe az Üzemeltető által nyújtott sportszolgáltatásokat, kiskorú felügyelet nélkül a pályát nem használhatja. Vendég tudomásul veszi, hogy Üzemeltető – az általa szervezett keretekben megrendezett nyári táborok kivételével – nem biztosít felügyeletet a kiskorúak részére, arra még abban az esetben sem kötelezhető, ha a kiskorú felügyelet nélküli magára hagyása ellen kifejezetten nem tiltakozik.

Üzemeltető jogosult a komplexum területéről a felügyelet nélkül hagyott kiskorút a törvényes képviselőnek történő átadással kitiltani.

Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli a kiskorúnál bekövetkező baleset esetén, különös tekintettel arra, ha kiskorút felügyelet nélkül hagyták.

8 éves kor alatt a pálya használata csak az Üzemeltetővel történő előzetes egyeztetést követően lehetséges.

18-éves kor alatt első alkalommal oktatóval, csak tanuló óra keretében lehet a vízi sportszolgáltatásokat igénybe venni.

14 éves kor felett órás vagy napi jeggyel, szülői felügyelettel lehet igénybe venni a vízi sportszolgáltatásokat, mely esetben nincs további kötöttség a jegy felhasználása tekintetében.

16 éves kor alatt szezon bérlet vásárlása akkor lehetséges, ha legalább egy szülő is rendelkezik szezonbérlettel, és a sport tevékenységüket együtt végzik. Mely esetben nincs további kötöttség bérlek felhasználása tekintetében. Ezen szabály alól csak az alábbi rendelkezés jelent kivételt.

14-16 éves kor között, szabadon felhasználható szezonbérlet vétele esetében, egyéni elbírálás alapján, edzői hozzájárulással, szülői felügyelet nélkül is igénybe lehet venni a vízi sportszolgáltatásokat.

16 éves alatt ún. gyerek bérlet megváltása is lehetséges, mely esetben szülői felügyelet nélkül is igénybe lehet venni a vízi sportszolgáltatásokat, azonban ezen bérlet felhasználása csak és kizárólag az alábbi időtartamokban lehetséges:

K-Cs-Szo-V edzés + 2 órás jegy / hét /

Zárt facebook csoportban kerülnek az edzések időpontjai meghatározásra.

Előírás, hogy regisztrált tagja legyen a Magyar Vízi és Wakeboard Szövetségnek.

Sportorvosi vizsgálat szükséges a versenyeken való induláshoz

Kiskorúak részére is biztosít az Üzemeltető edzésen való részvételi lehetőséget, bérlet megvétele nélkül is, mely esetben órás jegy és az edzői díj megfizetése kötelező.

 

Jogkövetkezmények

Amennyiben a Vendég a jelen szabályzat rendelkezéseit, illetve az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat, továbbá az Üzemeltető szóbeli, írásbeli utasításait megszegi az Üzemeltető figyelmezteti a szabálytalankodót és felhívja a szabálytalankodó magatartás abbahagyására. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén, vagy a szabályok megsértésének súlyos mértéke esetén figyelmeztetés nélkül, az Üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve a bérlettel rendelkező Vendéget tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel, kártérítéssel nem élhet.

Ezen szabályok vonatkoznak a 10 alkalmas vagy a szezonos bérlettel rendelkező Vendégekre is.

Üzemeltető jogosult a jelen szabályzat, valamint az utasításának betartását a Vendégtől kikényszeríteni, attól a Vendégtől, aki megtagadja a szabályok betartását, vagy ellenszegül Üzemeltető ezen akaratának, az összes szolgáltatás megtagadható, és a komplexum területéről kivezettethető, kitiltható.

A komplexum területén mindennemű szándékos vagy súlyosan gondatlan rongálás felelősségre vonással jár.

Üzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a jelen szabályzat, illetve az általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából, illetve a vendégek felróható magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az öltözőben és a komlepxum egész területén elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. Vendég felelős a komplexum területére általa bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdonításából eredő káreseményekért, károkért. Üzemeltető a tulajdonát képező berendezési tárgyak (zuhanyzók, hajszárítók) nem rendeltetésszerű használatából bekövetkező balesetekért semminemű felelősséget nem vállal

 

Hatályba lépés

Jelen szabályzat 2015. április 1. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

OWC Kft. üzemeltető